PRIVACYBELEID

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Oranjerie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van deze website, een reservering bij ons maakt en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Oranjerie verstrekt.

De Oranjerie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam;
- Uw bedrijfsnaam;
- Uw bedrijfsgegevens;
- Uw telefoonnummer;
- Uw e-mailadres;

WAAROM DE ORANJERIE GEGEVENS NODIG HEEFT

De Oranjerie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of om u te informeren over uw reservering.

HOE LANG DE ORANJERIE GEGEVENS BEWAART

De Oranjerie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bezoekersstatistieken die verzameld worden met Google Analytics worden 26 maanden bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Delen van uw gegevens met derden doen we niet.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van de Oranjerie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Ook vindt er anonieme analyse plaats middels het programma Hotjar. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Oranjerie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De Oranjerie maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website bij te houden. De informatie die verzameld wordt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd (dus zonder het adres van uw computer (IP-adres)) en overgebracht naar Google en wordt opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Lees het privacyverklaring van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Met Google Analytics verzamelt de Oranjerie onder andere de volgende data:
- het aantal unieke bezoekers;
- hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
- welke pagina's gebruikers bekijken;
- hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken;
- bij welke pagina gebruikers de website verlaten;

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Oranjerie heeft hier geen invloed op.

De Oranjerie heeft de volgende maatregelen genomen met betrekking tot uw privacy:
- er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
- het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
- 'gegevens delen' is uitgezet;
- er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@echt.community ECHT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De Oranjerie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Oranjerie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Oranjerie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Oranjerie op via info@deoranjeriedieren.nl.

De Oranjerie is als volgt te bereiken:
Adres: Hogestraat 9a, 6953 AN Dieren

info@deoranjeriedieren.nl | erwin@deoranjeriedieren.nl | nandia@deoranjeriedieren.nl | remon@deoranjeriedieren.nl